Lansare proiect INTELIGENȚA ÎN SĂNĂTATE / SMART IN HEALTH

Premize

Alianța Pacienților Cronici din România lansează azi 26.11.2015 proiectul INTELIGENȚA ÎN SĂNĂTATE / SMART IN HEALTH.

Această inițiativă a Alianței Pacienților Cronici din România a pornit de la următoarele premize:

 • politicile de sănătate publică trebuie stabilite printr-o largă consultare cu „actorii” interesați: Ministerul Sănătății, CNAS, personal medical, pacienți, companii farmaceutice etc.; în acest mod măsurile adoptate de autorități vor fi mai bine receptate de beneficiarii finali, respectiv pacienții;
 • în cadrul procesului de adoptare a actelor normative, autoritățile publice din domeniul sănătății (Ministerul Sănătății, CNAS, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, etc.), au o serie de obligații impuse de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 • în cadrul consultărilor impuse de transparența decizională, ONG-urile de profil trebuie să joace un rol efectiv și nu doar decorativ, așa cum se întâmplă de multe ori în prezent;
 • s-a observat că aceste „consultări” și „dezbateri” dintre autoritățile din sănătate și organizațiile de pacienți au de multe ori un caracter formal și nu se finalizează cu nici un rezultat concret; printre cauzele acestei realități este și lipsa de expertiză de specialitate a ONG-urilor pe domeniul respectiv;
 • în procesul de adoptare a actelor normative în domeniul sănătății nu este valorificată expertiza unor specialiști din mediul academic (cadre universitare, cercetători științifici din cadrul Academiei Române, doctoranzi, etc.).

Ce ne propunem

Alianța Pacienților Cronici din România își propune următoarele obiective:

 • constituirea unui grup „think-tank” activ în domeniul sănătății;
 • identificarea și cooptarea specialiștilor în sănătate, îndeosebi din mediul academic (cadre universitare, cercetători științifici din cadrul Academiei Române, doctoranzi, etc.)
 • realizarea unor studii/cercetări științifice pluridiscipinare /multidisciplinare pe teme importante din domeniul sănătății
 • utilizarea acestor studii științifice la fundamentarea pozițiilor Alianța Pacienților Cronici din România în cadrul dialogului social cu autoritățile din sănătate
 • asigurarea de consultanță de specialitate în domeniul sănătății pentru autoritățile publice interesate
 • diseminarea rezultatelor acestor studii/cercetări științifice către opinia publică
 • creșterea nivelului științific al dezbaterilor publice în domeniul sănătății și eliminarea diletantismului
 • realizarea unei baze de date cu experți în domeniul sănătății
 • realizarea unei biblioteci de politici publice în domeniul sănătății

Modalități de realizare

În cadrul proiectului, se vor desfășura 12 conferințe lunare care vor aborda următoarele teme:

 • Conferința I cu tema „Medicamentele compensate – legislație UE versus legislație românească” – noiembrie 2015
 • Conferința II cu tema „Drepturile pacienților – acces la investigații și tratamente inovatoare” – decembrie 2015
 • Conferința III cu tema „Pachetul de servicii de bază” – ianuarie 2016
 • Conferința IV cu tema „Malpraxisul medical” – februarie 2016
 • Conferința V cu tema „Sisteme de sănătate – modele” – martie 2016
 • Conferința VI cu tema „Sistemul de sănătate – public versus privat” – aprilie 2016
 • Conferința VII cu tema „Finanțarea sistemelor de sănătate în UE versus România” – mai 2016
 • Conferința VIII cu tema „Asigurările de sănătate – public versus privat” – iunie 2016
 • Conferința IX cu tema „Asistența medicală primară” – iulie 2016
 • Conferința X cu tema „Asistența medicală ambulatorie de specialitate” – august 2016
 • Conferința XI cu tema „Sisteme de sănătate și principii de acees la inovație” – septembrie 2016
 • Conferința XII cu tema „Spitalele” – octombrie 2016

În cadrul fiecărei conferințe, se vor prezenta câte 3 studii elaborate de experți/specialiști. Studiile se vor constitui într-o bibliotecă de resurse în domeniul sănătății, gestionată de Alianța Pacienților Cronici din România.