Despre APCR

Scopul Alianței este acela de a promova și proteja interesele comune ale pacienților cu afecțiuni cronice

top1

Asociația de pacienți este formă asociativă a societății civile prin care aceasta își concentrează susținerea către o categorie de membri ai ei aflată în stare de necesitate. Prin urmare, asociația de pacienți este o structură reprezentativă și participativă prin care membrii aderenți pot contribui la îmbunătățirea sistemului de sănătate și se pot asigura că nevoile lor sunt cunoscute și respectate. Cu alte cuvinte, se poate spune că asociația de pacienți este un instrument prin care aceștia pot purta o formă elegantă de luptă cu sistemul.

Nu în ultimul rând, în România, asociațiile de pacienți au și un rol de educare a opiniei publice. Să nu uităm că starea de sănătate a populației și asigurarea asistenței medicale relevă nivelul de protecție, coeziune și justețe socială, precum și gradul de dezvoltare al unei națiuni.

De aceea, pentru a ajunge să obțină rezultatele dorite, pentru a-și atinge obiectivele, mai multe federații și asociații naționale de pacienți au luat hotărârea, în anul 2012, să își dezvolte capacitatea de intervenție pe lângă factorii de decizie, instituții ale statului, pentru a impulsiona aplicarea în practică a drepturilor pacienților. Astfel a luat ființă Alianța Pacienților Cronici din România – APCR, cea mai mare organizație a pacienților din tara noastră în acest moment, cu aproape 150.000 de membri în rândul organizațiilor membre. APCR, reunind experiența acestor organizații membre, își propune să protejeze interesele comune ale pacienților cu afecțiuni cronice, să asigure integrarea socio-profesională a acestora.

Misiunea imediată a Alianței Pacienților Cronici din România este cea de determina autoritățile să consulte pacienții în permanență și la modul real în privința schimbărilor pe care preconizează să le realizeze în sistemul de sănătate și de a face cunoscute și respectate în România drepturile pacienților.

Pentru aceasta, APCR militează susținut pentru recunoașterea statutului de partener egal, cu drept de decizie, la nivel legislativ și administrativ, la nivel național și local – Comisiile de sănătate ale Parlamentului și ale Ministerului Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casele Județene de Asigurări de Sănătate, spitalele care derulează programe naționale de sănătate, etc.

Alianța Pacienților Cronici din România – APCR continua să acționeze pe toate planurile pentru ca în cel mai scurt timp posibil să se poată îmbunătăți considerabil condițiile și calitatea vieții persoanelor cu boli cronice