Comunicat de Presa – Spunem NU politizării sănătăți!

În Parlamentul României au fost depuse două propuneri legislative care au ca scop trecerea Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în subordinea Parlamentului României, respectiv propunerile legislative Pl-x 493 și Pl-x 494. Implementarea acestor propuneri legislative va conduce la politizarea acestor două instituții, urmând ca numirile în funcțiile de conducere să fie făcute de către Parlament pe criterii politice și nu pe criterii profesionale și de merit.

Considerăm că propunerea Pl-X 494 încalcă principiul independenței CNAS ca instituție care administrează Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate (FNUASS), respectiv banii asiguraților și politizează o instituție care prin natura ei trebuie să rămână independentă.

Propunerea Pl-X 493 vizează trecerea ANMDMR în subordinea Parlamentului României. Subliniem faptul că ANMDMR este o instituție de importanță naționala cu atribuții în politica medicamentului, evaluarea medicamentelor ce urmeaza a fi compensate, monitorizarea stocurilor și asigurarea necesarului de medicamente, autorizarea și controlul autorizarea fabricilor și depozitelor de medicamente, aprobarea studiilor clinice, monitorizarea și raportarea reacțiilor adeverse și colaborarea cu Agentia Europeană Medicamenului, iar interpunerea Parlamentului între instituțiile cu rol de reglementare în sănătate precum Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, va conduce la creșterea birocrației și va întârzia luarea de decizii în domeniul sănătății. Este bine să menționăm că în Europa, instituțiile de genul ANMDMR se află sub coordonarea ministerelor responsabile de sănătate și politicile sociale.

Considerăm că ANMDMR și CNAS trebuie să aibă un management bazat pe performanță și înaltă calitate profesională.

Având în vedere că suntem în plina pandemie și nu este cea mai portrivită perioadă ca să facem modificari structurale majore în reorganizarea instituțiilor care răspund de sănătatea oamenilor,  rugăm Parlamentul României, înainte de votarea propunerilor legislative, să  prezinte o  analiză privind legislația subsecventă ce trebuie modificată odată cu trecerea celor două instuții în subordinea Parlamentului și să organizeze dezbateri publice cu toate părțile implicate în aceste schimbări: societate civilă, asociații de pacienți, medici, farmaciști, societăți profesionale, sindicate, organizații patronale, reprezentanți ai guvernului, etc. Considerăm că orice modificare legislativă de amploarea propunerilor de mai sus trebuie făcută doar în urma unei analize serioase a posibilelor consecințe asupra sistemului medical și al implicațiilor asupra accesului pacienților la sistemul medical.

Cezar Irimia

Președinte APCR

http://aliantapacientilor.ro/