Al 16 – lea proces – victorie a pacientilor sprijiniti de APCR in instanta

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DOSAR NR. 4115/2/2015

 

CERTIFICAT

(prezenta inscriere a fost cenzurata datorita confidentialitatii reclamantilor)

Se certifica de noi, grefa acestei sectii, ca, verificand actele si lucrarile dosarului nr. 4115/2/2015, se constata ca, prin sentinta civila nr. 2073/28.07.2015, s-a hotarat:

„Respinge exceptiile invocate de parati.”

Ia act de renuntarea la judecata formulata de reclamantii PACIENT si PACIENT(mostenitorii ai defunctului PACIENT) si de catre reclamantii PACIENT, PACIENT, PACIENT (mostenitori ai defunctei PACIENT).

Admite cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantii 22 PACIENTI, toti cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la CABINET DE AVOCAT CIMPOERU DAN, BUCURESTI, STR. CONSTANTIN BOSIANU, NR. 10, CORP A, SC. 1, ET. 1, AP. 2, SECTOR 4, in contradictoriu cu paratii GUVERNUL ROMANIEI, MINISTERUL SANATATII, CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE.

Obliga paratii sa asigure reclamantilor, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 4114/2/2015 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII a Contencios Administrativ si Fiscal, urmatoarele medicamente pe baza de prescriptie medicala in regim de compensare 100% (fara contributie personala):

– Vemurafenibum 8 PACIENTI

– Ipilimumab 7 PACIENT

– Abirateronum 5 PACIENTI

– Pazopanib 2 PACIENT

Executorie. Cu recurs in 5 zile de la pronuntare, cererea pentru exercitarea caii de atac urmand a fi depusa la Curtea de Apel Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 28.07.2015. S-a eliberat prezentul certificat la cererea reclamantilor prin avocat Cimpoeru Dan, anulandu-se taxa de timbru in cuantum de 1 leu.