Constantin Robert NICULAE –  Consilier juridic la Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Evoluția juridică a taxei clawback din perspectiva modificărilor legislative a prevederilor O.U.G. nr. 77/2011

Oana Maria MOCANU –  Consilier juridic la Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Condițiile în care persoanele asigurate pot beneficia de servicii medicale în străinătate

Ionela DINA –  consilier juridic la Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Regimul juridic al contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat

Lector univ. dr. SANDU MIHAELA CORNELIA – Facultatea de Administraţie şi Afaceri Universitatea din Bucureşti

ANALIZĂ COMPARATIVĂ PE PIAŢA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE ROMÂNIA VS. UNIUNEA EUROPEANĂ

Dr. Silvia Gabriela Scîntee – Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București

Criterii de alegere a unui sistem de asigurări de sănătate

Conf. univ. dr. CORINA RĂDULESCU – Facultatea de Administraţie şi Afaceri Universitatea din Bucureşti

DEONTOLOGIA COMUNICĂRII PACIENT – DOCTOR

Dr. Nicoleta Claudia CIMPOERU – Medic primar gastroenterologie la Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator și 1 Medicină Preventivă București – Academia Română

Contractul cost-volum-rezultat aspecte practice

Prof. univ. dr. Sorin-George Toma – Facultatea de Administrație și Afaceri Universitatea din București

SISTEME DE SĂNĂTATE: MODELUL GERMAN

Conf.univ.dr. Rodica Ianole-Călin – Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București

PERSPECTIVA ECONOMIEI COMPORTAMENTALE ASUPRA PROCESELOR DECIZIONALE MEDICALE LA NIVELUL SPITALELOR

Conf.univ. Adela Coman – Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București

CREATIVITATEA ȘI INOVAȚIA CA DRIVERE ALE  PERFORMANȚEI SISTEMELOR DE SĂNĂTATE SUSTENABILE: FUNDAMENTE, PRINCIPII ȘI REZULTATE

Conf. Univ. Dr. Camelia COJOCARU  – Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București

Excelența în operațiuni în organizații din domeniul sănătății

Elena Druică – Universitatea din București
Rodica Ianole – 
Universitatea din București

Sunt pachetele de bază atât de eficiente pe cât am vrea să credem? O abordare din perspectiva economiei comportamentale

Lector Univ. Dr. MIHAELA CORNELIA SANDU – Facultatea de Administraţie şi Afaceri Universitatea din Bucureşti mihaela.sandu@faa.unibuc.ro

PERSPECTIVE STATISTICE PRIVIND ÎNGRIJIRILE MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRILE PALIATIVE LA DOMICILIU

dr. Nicoleta Claudia CIMPOERU – medic primar specialitatea gastroenterologie la Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator și 1 Medicină Preventivă București – Academia Română

Consimțământul informat al pacientului

Conf. Adela Coman – Facultatea de Administratie si Afaceri din Universitatea Bucuresti

Modele alternative de sisteme de sănătate: cazul României

Ana-Maria Grigore – Facultatea de Administratie si Afaceri din Universitatea Bucuresti

Inițiative antreprenoriale în sistemul de sănătate din România

Conf.univ.dr. Rodica Ianole – Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București

IMPACTUL MICRO ȘI MACROECONOMIC AL SECTORULUI SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru – Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti

Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti

Elena Druică – Universitatea din București Facultatea de Administrație și Afaceri

Asistența medicală ambulatorie de specialitate în studii și cercetări (inter)naționale. Aspecte statistice și comportamentale

David Stefan Bathory – Bathory International

Redesigning Romanian Healthcare

Constantin Ionuț – Universitatea din București, ionut.constantin@drept.unibuc.ro

Analiză comparativă a inovației în sistemele de sănătate din țările membre ale Uniunii Europene

Conf. univ. dr. Violeta Ș. Rotărescu –  Facultatea de Psihologie și Științele Educației Universitatea din București

Asistența psihologică primară și rolul ei în prevenția bolilor cronice